Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

Compare list is empty

Please add products to compare.

தாகூரின் மின்மினிகள் (HB)

(0)
Price: 400.00

In Stock

Book Type
ரமீஸ் பிலாலி
SKU
SEERMAI 045
சீனாவிலும் ஜப்பானிலும் நான் இருந்தபோது விசிறிகளிலும் பட்டுத் துணிகளிலும் என்னிடமிருந்து என் கையெழுத்திலேயே சிந்தனைகள் கேட்கப்பட்டன. அப்போது பிறந்தவை இந்த மின்மினிகள். - தாகூர் தன் அகத்தின் ஆழத்தில் ஒளிச் சுடர்களாகத் தோன்றிய சிந்தனைகளை கவித்துவ அழகுடன் வெளிப்படுத்தி ‘மின்மினிகள்’ என்று பெயர் சூட்டி வழங்கியிருக்கிறார் மகாகவி ரவீந்திரநாத் தாகூர்.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.